2020. január 29. szerdaAdél
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

A kivágott szívű apáca és a tüdőbajban elhunyt paptanár is Csíkszereda vendége

B. D. T. B. D. T. 2011. április 14. 19:08, utolsó frissítés: 2011. április 15. 16:58

Rejtélyek, 18. századi emberi sorsok, tüdővész: a páratlan váci leletegyüttes 14 múmiáját hozták el a Csíki Székely Múzeumba.


Weiskopf Józsefnek hat gyereke volt két feleségétől. Csupán egyetlenegy fiú érte meg a 18 éves kort, őt is megnyomorította a tuberkulózis, hatalmas púpja miatt teljesen magatehetetlen volt, állandó gondoskodásra szorult. A Weisskopf házaspár is hordozta a tbc kórokozóját, mint ahogy a 18. századbeli Vác városa polgárainak 70 százaléka, ám nekik nem voltak súlyos tüneteik.

Sorsukat azonban nem kerülhették el. Ahogy a szülők eltávoztak az élők sorából, nyomorék, ágyhoz kötött gyerekük állapota rohamosan romlott, kórosan lefogyott, és 5 hónapra rá ő is meghalt. Józsikát ugyanoda temették, ahová szüleit: a váci Fehérek templomába, egy 1729-1731 között épített kriptába.

Abban az időben a kiváltságosoknak – papoknak, gazdagabb polgároknak, köztiszteletben álló személyeknek – a holttestét a váci dominikánus templom kriptájába temették. A kriptát 1838-ban befalazták, léte feledésbe merült. Mígnem 1994-ben a templom felújításakor rátaláltak egy titokzatos bejáratra.

Díszes, festett, egymásra halmozott fenyőfa koporsókra bukkantak. Amikor az egyiket felnyitották, meglepetésükre egy kiszáradt, konzerválódott emberi holttest – múmia – volt a koporsóban.Összesen 265 múmia feküdt az elfeledett kriptában.

A váci katolikus püspökség felismerte a lelet nem mindennapi tudományos értékét, és a helyi Tragor Ignác Múzeumhoz fordult, embertannal foglalkozó kutatók segítségét kérve. A múzeum munkatársai és más szakértők végezték a leletek feltárását. A halotti rítus tárgyai a váci múzeumban maradtak, a múmiák pedig a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményébe kerültek.

>> Rejtélyek, sorsok, múmiák: a Csíki Székely Múzeum iőpszakos kiállítása 2011. április 14–július 31. között >>

Több mint egy évtizeden keresztül a leletegyüttest komplex, interdiszciplináris elemzéseknek vetették alá – mint hangsúlyozzák, a kegyeleti szempontok teljes tiszteletben tartásával. A testek a kripta egyedülállóan megtervezett szellőzési rendszerének köszönhetően lassan és minden emberi beavatkozás nélkül mumifikálódtak, a koporsókba szórt fenyőforgács felszívta a távozó testnedveket. Akad olyan múmia is, amelynek az arcvonásai még felismerhetőek, az elhunyt arca maszkszerű, agyagszínű szoborrá merevedett. Vannak rosszabb állapotban fennmaradt testek is; az elhunytakat ünneplő ruhában, általában mellükön összekulcsolt kézzel temették el.

Antropológus, néprajzos, radiológus, patológus, bőrgyógyász, mikrobiológus közreműködésével az összes múmiát megvizsgálták. Az eredményeket és magát az egyedülálló leletegyüttest a 2006-ban megnyílt kiállításon mutatták be a nagyközönségnek. Azóta már Bolzanótól Los Angelesig a fél világot bejárták a váci múmiák –


április 14-től pedig Csíkszeredában, a Csíki Székely Múzeumban

látható a Rejtélyek, sorsok, múmiák című, interaktív, jól dokumentált, a történelmi kontextust és a kutatók tudományos eredményeit is bemutató kiállítás, ahol a váci leletegyüttesből 14 múmia látható.A Weisskopf családon kívül ideiglenesen Csíkban tartózkodik még többek közt az első magyar siketnéma intézet megalapítója, néhai Simon Antal, aki 36 éves korában halt meg „vérhányásban” (ami ugyancsak tébécés megbetegedésre utal). A kutatók a létező anyakönyvi kivonatok, történelmi feljegyzések és egyéb dokumentumok segítségével sok esetben rekonstruálni tudták a múmiák élettörténetét, esetenként valósághű arcábrázolás is fennmaradt az elhunytról. Ugyanakkor egyfajta képet kaphatunk a korabeli Vác társadalmáról, szokásairól, az akkor élők betegségeiről is. Meglepő, hogy ennyire elterjedt volt a tuberkulózis, amelynek elterjedését eddig általában az iparosodással, levegőszennyezés növekedésével kapcsolták össze, és amely az eddigi feltételezések szerint inkább nagyvárosokban terjedt.

Szinte mindegyik váci múmia esetében előkerül egy rejtélyes, megmagyarázhatatlannak tűnő elem a rekonstruált történetben. Van például


egy apáca, akinek kivágták a szívét,

mielőtt eltemették, feltehetően azért, hogy az esetleges tetszhalált követően nehogy felébredjen a koporsóban. Egy másiknak levágták az ujjait, és egy papírfoszlányba csomagolva melléje helyezték.galeria_1164.jpg
Nagy Gyöngyvér fotói
galeria_1165.jpg
galeria_1166.jpg
galeria_1167.jpg
galeria_1168.jpg
galeria_1169.jpg


Talán a legmegrendítőbb annak a fiatal, 26 éves anyának a története, aki feltehetően a hosszas vajúdásba halt bele, egyébként teljesen egészséges volt ő is, és születendő gyereke is. Pedig akkoriban a bábaképzés is már magas színvonalú volt. A nőn post mortem császármetszést hajtottak végre – ennek célja nem a gyerek életének, „testének” megmentése volt, hanem a lelkéé. A kisfiút sikerült is élve kiműteni, megkeresztelni; néhány óra múlva ő is meghalt, és anyja karjába helyezve temették el mindkettőjüket egy koporsóba.A megrázó személyes történetek,

a sötét tónusú kiállítótér, a diszkréten megvilágított, üveggel lefödött elhunytak maradványainak látványa hatására a látogatóban az az érzés támad, mintha maga is egy kriptában vagy temetőben sétálgatna. A kiállítás tervezői és rendezői, illetve utólagos látogatói beszámolók alapján érdemes inkább egyedül végigjárni a termeket. Ám a 12 éven felülieknek ajánlott kiállításról az is sokat elmondhat, hogy egy nagymama a vendékönyvben megköszönte, hogy alkalmat adtak arra, az unokájával beszélgethessen az elmúlásról.

A temetkezési rítusokról, a múmiák tudományos vizsgálatáról, a történelmi kontextusról adott bőséges információmennyiség mellett a látogató egy erre a célra kialakított teremben elmélkedhet a halálról, elmúlásról, a háttérben halk zene szól, a falon korabeli költők idézetei, lefátyolozott tükör.

Ha a katolikus vallásukhoz ragaszkodó csíkiakban ennek ellenére megfordulna a gondolat, hogy ez valami szentségtörés, hiszen még holtukban sem hagyják nyugodni szegény eltemetetteket, a kiállítás április 13-i megnyitóján jelen lévő katolikus főpapok beszéde feltehetően meggyőzi őket az ellenkezőjéről. A rendezvényre eljött dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, illetve Tamás József, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke is.„Az ember szándéka minősíti tettét, lényeges, mit miért tesz. Ha valaki kirabolja elhunyt embertársa sírját, szétszórja csontjait, az bűntény – ám ha tudományos és szent céllal bontja föl a sírt, akkor elfogadható és engedélyezhető. Éppen ezért támogatja a Váci Egyházmegye is a kiállítást” – fogalmazott Tamás József.

A segédpüspök szerint a kiállítást végignézve a mulandóság szele érinti meg az embert, és arra késztetheti, hogy az életét komolyan élje,


ne az „ej, ráérünk arra még!” szellemében.

Beer Miklós hangsúlyozta, a váci püspökség nemcsak régen, de most is a kulturális élet egyik fő támogatója és szervezője, Vácot egy bíboros építette újjá, most pedig a püspöki székház számos hangversenynnek, irodalmi estnek, kiállításnak ad rendszeresen otthont.

A múmiákra tisztelettel kell tekinteni, ugyanakkor azzal a tudattal, hogy mindez „csak a testük”, azaz csak egy jelzés, utalás arra, kik voltak, lehettek, kik vagyunk mi, emberek.A múzeum immár a hatodik nagyszabású sztárkiállítást hozta tető alá Csíkszeredában. Nagy megtiszteltetés, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum is bekerült nemzetközi partnereink sorába – hangsúlyozta a kiállítás megnyitóján Gyarmati Zsolt múzeumigazgató.A virtuális nemzetegyesítésnek konkrét megvalósulása az a rengeteg közös projekt, amely összeköt bennünket Magyarországgal, az ottani intézményekkel; e kulturális és szakmai interakciók révén érezzük valóban, hogy összetartozunk – fogalmazott az igazgató.

Gyarmati megköszönte a kiállítás létrejöttét támogató intézményeknek, cégeknek, szervezeteknek és a médiának a segítséget, és nyugtázta, hogy ebben a válságos időben is működik a kulturális mecenatúra.

A Magyar Természettudományi Múzeum tízmillió tárgyból, maradványból álló gyűjteményt őriz. Az európai múzeumok élvonalában álló budapesti intézmény a váci múmiákat speciális szekrényekben tárolja, megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú helyiségekben, és ezeket a feltételeket Csíkszeredában is megteremtették. 14 fős váci küldöttség érkezett a Székelyföldre;


jó szállásadó gazdája lesz Csíkszereda az időutazó vendégeknek

– ígérte Ráduly Róbert Kálmán polgármester.

Zsigmond Barna Pál csíkszeredai főkonzul a magyar állam képviseletében ugyancsak üdvözölte és gratulált az újabb nagyszabúsú kiállításhoz. „Merész témát választottak” – mosolygott, hozzátéve, hogy eddig is voltak bátor és sikeres kísérletei a Csíki Székely Múzeumnak, és ezúttal is jó marketingmunkát végeztek a munkatársak, biztosan nagy sikert arat az új kiállítás. A magyar kormány támogatja az intézmények közti kapcsolatok fejlesztését – mondta.

„Ismerjük ezeket az embereket, sokszor azt is tudjuk, miben haltak meg, és miben hittek. Ritka kincs ez, sokan vizsgálták ezt a leletegyüttest, nemcsak Magyarországon” – mondta Matskási István főigazgató.

A leletnek köszönhetően az interdiszciplináris kutatócsoport nagyon sok információt feltárt a város életéről, az akkori lakók táplálkozásáról, életmódjáról, betegségeiről.

Bár a tuberkulózis kórokozóját sokan hordozták, egyesek mégis szép kort megértek.

Ez az információ az orvostudomány jövőbeni fejlődését is segítheti, hiszen egyes elhunytak genetikusan hordoztak egy olyan fehérjét is, amely megakadályozta a betegség kialakulását.

A tbc ma már egyre veszélyesebb ismét, nagyon nehezen gyógyítható, hiszen megjelentek a gyógyszerrezisztens törzsek – ebben a kontextusban is iránymutató lehet a leletegyüttes vizsgálata.

Nézze meg képgalériánkban, hogyan érkeztek a múmiák Csíkszeredába:galeria_1170.jpg
A kiállítás előkészítési munkálatai a Csíki Székely Múzeumban
galeria_1171.jpg
galeria_1172.JPG
galeria_1173.JPG
galeria_1174.JPG
galeria_1175.jpg


>> Jegyárak és további információk a Csíki Székely Múzeum honlapján >>

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

MultikultRSS