2019. november 21. csütörtökOlivér
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Könyvek, amik megváltoztatták a világunkat

2015. augusztus 14. 11:16, utolsó frissítés: 15:52

Egészen máshogy alakult volna az emberiség története, ha ezek a könyvek nem íródnak meg.


Lehet, hogy könyvet olvasni nem túl trendi, de a (múltbéli?) hatalmuk nehezen vitatható. A közvélemény formálásának, a tájékoztatásnak, a tanulásnak és nevelésnek alapvető formája a könyv. A The Guardian azokat a munkákat gyűjtötte össze, amelyek valamilyen szempontból úttörőnek számítottak, egy-egy témában vagy irányzatban alapvetővé és kikerülhetetlenné váltak, és ami a legfontosabb, hosszútávú, az emberiség történelmére gyakorolt bombabiztos hatásuk megkérdőjelezhetetlen.


Az elfojtott vágyaink kielégítése, szexualitás és erőszak - Freud: Álomfejtés

Sigmund Freud munkásságával lefektette a pszichoanalízis alapjait. A tudatalatti-egó-szuperegó hármas tagolással forradalmian új módszert dolgozott ki a tudathoz való viszonyulás területén. Az Álomfejtés (The Interpretation of Dreams, 1900) című könyvében nem kevesebbet állít, mint hogy az álmaink értelmezhetőek – ezzel az emberi kíváncsiság egyik legközpontibb kérdésére kínálva válaszokat. Vázolja az álom működési mechanizmusát, amelyből kiderül, hogy az álom tulajdonképpen olyan vágyainknak ad teret, amelyeket még magunknak se merünk bevallani, ráadásul a szexualitás és az erőszak fontos szerepet kapnak a témában. A könyv megjelenése óta rengeteg minden történt a pszichoanalízis terén, a freudi elméletre épülő és azt részben kritizáló vagy átíró munkák tárháza is rendelkezésünkre áll. És nem mellékesen Freud gondolkodását és módszerét a művészeti és kritikai irányzatok is használják, a színház-, film- és képzőművészeti elemzések kihagyhatatlan szempontja.

Karl Marx és Friedrich EngelsKarl Marx és Friedrich EngelsKét teoretikus és egy titkos szervezet - Marx és Engels: Kommunista Kiáltvány

Az 1848-as Francia Forradalom előtt pár héttel kiadott munka a világ egyik legnagyobb hatású politikai műve. Két, a mai napig jelentős teoretikus, Karl Marx és Friedrich Engels írta. Az osztálytársadalom nélküli állapotot szerették volna forradalom által elérni, mivel szerintük a proletárok és a burzsoázia között túl mély szakadék húzódott.


A feminizmus alapjai a Vatikán tiltólistájáról - Simone de Beauvior: A második nem

A nő a másik, a mellékes, csak a férfihoz viszonyítva létezik, úgy válik meghatározhatóvá. Hogy is van ez? De Beauvior A második nem (The Second Sex, 1949) című kétkötetes munkájában a nők helyzetét vizsgálja biológiai és társadalmi szempontból is. Az elnyomásukat a zsidók, a gyarmatosított nemzetek vagy az amerikai színes bőrűek helyzetével állítja párhuzamba. Ezt a szemöldökfeldobó megállapítást azzal egészíti ki, hogy a szexizmus mégis egyedülálló erő vagy hatalom, mert a nők szeretik az elnyomóikat és együtt élnek velük. Egy átfogó képet nyújt a nők mindennapjairól, a szülést, a munkavállalást, a házimunkát, a gyereknevelést stb. számba véve, és azt szorgalmazza, amiért még a mai napig küzdelem folyik: a nők a férfiakkal legyenek egyenrangúan kezelve az oktatás, a munkavállalás és a fizetések terén.

Simone de BeauviorSimone de Beauvior


A gyűlölet mint erkölcsi álláspont - Konfuciusz: Beszélgetések és mondások

Konfuciusz több mint 2400 évvel ezelőtt íródott munkáján keresztül (The Analects) közelebb kerülhetünk Kína megértéséhez. A Bibliával ellentétben nemcsak a szeretetet, a gyűlöletet is szükségesnek tartja, és nemcsak a lélekre helyezi a hangsúlyt, hanem az emberi létezés gyakorlati pontjaira fókuszál: politika, társadalmi hierarchia, család, hűség, erkölcs stb. A konfuciuszi bölcsességek nemzedékről nemzedékre öröklődnek, és Kína kultúráját alapvetően határozzák meg.

KonfuciuszKonfuciusz


Az eretnekséggel vádolt evolúciós elmélet - Darwin: A fajok eredete

A tudománytörténet és a történelem egyik legnagyobb hatású műve Charles Darwintól A fajok eredete (The Origin of Species, 1859). A keresztény felekezetek által a mai napig vitatott munka megalapozta a modern evolúciós elméletet, a földi élet sokszínűségét természetfeletti hatalmak bevonása nélkül megmagyarázva. Nemcsak zoológusoknak és biológusoknak adott hatalmas táptalajt a mű, hanem politológusok, szociológusok, antropológusok és filozófusok is nagy lökést kaptak tőle.


A zöld mozgalmak bibliája, avagy a természet az emberiség rabszolgája - Aldo Leopold: A Sand County Almanach

A megjelenésének idejében még nem tett szert nagy népszerűségre a könyv, azonban nem sokkal később az öko-mozgalmak alapjává vált. Az emberiség természettel való bánásmódját a rabszolgatartó-rabszolga viszonyhoz hasonlítja, így hangsúlyozza, hogy amíg a természeti környezetünkre tulajdonként tekintünk, addig a kialakult lesújtó állapot és viszony nem változhat meg a kettő között. Az etika fogalmát is bevonja a kérdéskörbe, és megállapításai nélkül nem alakulhatott volna ki a zöld filozófia.


Shakespeare-i kavalkád időtlensége - Komédiák, drámák, tragédiák

Shakespeare nélkül nem lenne ugyanaz a világ irodalmának gazdagsága. A világ egyik legnagyobb írójának hatását kár is lenne vitatni vagy agyonmagyarázni. A mai napig tanulmányozzák, feldolgozzák, használják és játsszák a darabjait. A komédiáit, amik kortalanul viccesek, a történelmi drámáit, amik számos réteget nyújtanak az olvasónak, és a tragédiáit, amelyek kacifántos utakon csalják elő a könnyeket. Shakespeare nagyságára, munkásságának kikerülhetetlenségre és irodalmon kívül is felhasználható tartalmára olyan személyek is reagáltak és utaltak, mint például Sigmund Freud, Karl Marx, Nelson Mandela és Ben Jonson.

Az ókori matematika alapjai - Eukleidész: Elemek

Ez az i. e. 300-ban készült, 13 fejezetből álló munka a matematika alapfogalmait, alapelemeit foglalja magába. Geometriai elemeket definiál, a pontot és a vonalat például, foglalkozik az elemi aritmetikával, kidolgozza az arányok elméletét és a racionális számok elméletének alapjait. Azóta sem vesztette érvényét a tartalma, és néhányat közülük még ma is tanítanak, például a Pythagoras tételt. A matematika területén időtálló zsenialitás jellemzi a könyvet.


A Szentírás

Egy ilyen összeállításból semmiképpen nem hiányozhat egy olyan felfoghatatlan hatású mű, mint a Biblia. Az eredeti jelentése 'könyvek' volt, de az ógörögről latinra történt fordítás után már 'a könyv'-ként jelent meg. Olyan könyvek gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottként, tehát szentként fogad el, Ótestamentumra és Újtestamentumra tagolódik. A zsidó és a keresztény Biblia terjedelme eltérő, mert a szövegeket válogató kánont nem ugyanúgy határozták meg. A mű politikai, művészeti, társadalmi, vallási, történelmi és kulturális hatása beláthatatlan, értelmezéseinek tárháza nyomán szüntelen viták bomlanak ki.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

MultikultRSS