2020. június 1. hétfőTünde
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Nem mindenki egyformán elégedett a csíkszeredai kulturális átszervezéssel

G. L. 2017. november 03. 16:02, utolsó frissítés: 18:19

Pedig még sokkal markánsabb átalakulások is jöhetnek.


Még múlt pénteken döntött arról a Csíkszeredai Önkormányzat, hogy átszervezi a fennhatósága alá tartozó kulturális intézményhálózatot, több állást megszüntetnek, másokat pedig átvesznek a polgármesteri hivatal fennhatósága alá az újonnan létrejövő kulturális szervezői csapatba. Aminek az irodáját a Csíki Moziban alakítják ki. Az intézkedés rögtön elég éles felháborodást váltott ki, leginkább azért, mert megszüntetik a színházi súgó, kellékes és kasszás állást, és a díszletes munkakörben alkalmazott személyt átveszi a polgármesteri hivatal. Ezek nélkül pedig elég nehéz elképzelni egy színház működését.

Miért volt erre szükség?

Úgy tűnik, hogy leginkább a pénz miatt, illetve a város kulturális életének az összehangolása, fellendítése érdekében. Ráduly Róbert polgármester a Transindexnek úgy nyilatkozott, az intézkedéstől azt várják, hogy mindhárom érintett intézmény - a Csíki Játékszín mellett a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és a Csíki Székely Múzeum - jobban fog működni, kisebb terhet jelent a városháza költségvetésére.

"Három évvel ezelőtt még 1,7 millió lej volt a színház apanázsa, és az idén pedig már 3,9 millió lejt kapott a várostól. Azt gondolom, hogy minden egyes felelős polgár elgondolkodna ezen, hogyan is ez van akkor, hogy ilyen gyorsan 1,7 millióról 3,9 millióra jutottunk. Ez a forrás nem áll rendelkezésünkre. Ilyenkor pedig azt mondja az ember, hogy vegyünk valahol vissza. Nézzük meg közösen, hogy mit lehet csinálni" - magyarázta a polgármester a színház költségeinek a változásáról.
Az egyébként szinte általános, hogy a színházak anyagi nehézségekkel küszködnek idén. A kormány bérnövelő intézkedése után a sepsiszentgyörgyi társulatoknál is voltak finanszírozási problémák, míg a kolozsvári magyar színháznál a bemutatók számán csökkentettek az anyagi nehézségek miatt, a kolozsvári magyar opera pedig magyarországi együttműködésekkel tudta tető alá hozni a bemutatóit. Tehát az, hogy a Csíki Játékszín fenntartásában nehézségei vannak a polgármesteri hivatalnak egyáltalán nem egyedi.

Ráduly szerint ugyanakkor a város kulturális életének az újragondolásában még az elején vannak. Jelenleg éppen olyan forró pont létrehozására törekednek a város területén, amely egyrészt turisztikai információs központként működik, másrészt a városi fennhatóság alatt szervezett kulturális kínálat népszerűsítése is a feladata, kezdve a közönségszervezéstől egészen a jegyvásárlásig.

"Bár kevés olyan magyar intézmény van Erdélyben, amely jegyértékesítés szempontjából még nincs fent a világhálón, de a Csíki Játékszín és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes még azon kevesek között van sajnos, amelyek nem jutottak el ide. Ezt gyorsan meg kell oldani" - részletezte a város vezetője, aki szerint a városnak eddig is volt szervezőcsapata, amely mára már egyáltalán nem tartható. Elmondása szerint a szervezést eddig leginkább négy ember végezte, rajta kívül az illetékes alpolgármester, Füleki Zoltán, valamint Prigye Kinga, a polgármesteri hivatal kulturális irodájának vezetője és Szabó Ferenczi Krisztina, a kulturális iroda munkatársa."Ez tarthatatlan, hogy mi négyen szervezzük a rendezvényeket, miközben 110-en felül van azoknak a munkatárasaknak a száma, akiket a város költségvetéséből tartunk fent, és ők kellene ezeket a rendezvényeket velünk együtt megszervezzék" - mondta Ráduly. Hozzátartozik a történethez, hogy a polgármesteri hivatalnak a törvény által szabályozott létszámkerete van, tehát emiatt nem alkalmazhat egyszerűen új embereket, holott a tanácsülésen elhangzottak szerint több szakirodájuk is munkaerőhiánnyal küszködik.

A polgármester utolsó indokként a szakmai erősítést hozza fel. Állítása szerint az intézmények átvilágításakor számos hiányosságot tártak fel, és ezzel az új intézkedéssorozattal a város besegít, és a a törvényesség mezején belül próbálja tartani minden egyes lépését az intézményeknek, intézmények vezetőinek és munkaközösségeknek.


Mennyire borítja fel a változás az intézmények működését?


A Csíki Székely Múzeumnál elégedettek a kialkudott eredménnyel. Gyarmati Zsolt igazgató szerint semennyire sem fogja felborítani az intézmény működését az intézkedés, amelynek keretében két munkatársat (egy PR-ost és egy építészt) helyeztek át a polgármesteri hivatalhoz, illetve egy betöltetlen állást megszüntettek (egy történészt szerettek volna felvenni, amit most másképp kell megoldják).

"Megértettem az idők szavát, megértettem, hogy feszesebb működést várnak el az intézményektől, többek között a múzeumtól is, ami költségvetési megszorítást és személyzeti csökkentést is jelent" - mondta az igazgató a tárgyalási folyamatról, és hozzátette azt is, hogy sokkal messzebbről, erőteljesebb integrációs ponttól indult a beszélgetés a polgármesteri hivatallal. Koncepcionális, személyzeti és pénzügyi kérdésekről egyaránt volt szó. Véleménye szerint az egy hónapos tárgyalás során egy teljesen elfogadható, reális kompromisszum született a Csíki Székely Múzeum és a polgármesteri hivatal között. Az áthelyezett munkatársak a képzettségüknek és a korábbi munkakörüknek megfelelő állásban fognak maradni.

"A PR-ost megpróbáljuk helyettesíteni egy másik kollégával a múzeumon belül, lehet, hogy időnként be fog segíteni nekünk [a régi kollégánk - szerk.], de ő alapvetően a város rendezvényeinek a szervezéséhez fog hozzájárulni a kulturális szervezőirodán belül. Az építészünknek is több olyan felügyeleti területe lesz, amivel foglalkoznia kell, ezek közül az egyik a Mikó-vár, ahol eddig is dolgozott. A vigyázó szemei tehát maradnak a Mikó-váron, de már kevesebb ideje lesz ezzel foglalkozni" - mondta az igazgató.A Csíki Játékszínnél ennél egy fokkal borúlátóbbak voltak a változásokkal kapcsolatban, de sokkal mélyebben is érintette a változtatás az intézményt. Parászka Miklós igazgató szerint egy olyan folyamat indult el, amelynek még nem látható a vége, és csak ez után fog kibontakozni, hogy valójában mi lesz ezekkel az intézményekkel, hogyan viszonyulnak egymáshoz.

"Egy viharos intézkedéssorozat történt, 11 embert a kötelékünkből részben nyugdíjba küldött a polgármesteri hivatal, részben pedig átemelt a saját kötelékébe, ahol a város kulturális életének a szervezésében fognak részt venni, de az ígéret szerint a színház munkájában is részt vesznek a továbbiakban. Azonban keletkezett pár kezeletlen probléma. Ilyen, hogy a színház súgó és kellékes nélkül marad. Ezeket is valahogy ki kell találni, meg kell oldani a napi gyakorlat szintjén" - mondta az igazgató.

A Csíki Játékszinttől a városháza visszaveszi a mozi működtetésére elkülönített 5 állást, ebből 3 volt betöltve. Emellett átvesz 3 munkatársat: egy közönségszervezőt, egy díszletesként alkalmazott személyt és egy ügyintézőt; illetve felszámol 3 másik állást: egy jegypénztárosit, egy kellékesit és egy súgóit. Utóbbiakat más típusú szerződésekkel biztosítanák, olyannal, amelyek nem foglalnak helyet a létszámkeretben. Parászka szerint viszont a munkatörvénykönyv erre nem ad kifejezetten lehetőséget.

"A Csíki Játékszínt lassacskán 20 évvel ezelőtt úgy találtunk ki, hogy illeszkedjen a régió és Csíkszereda kulturális arculatához, azokhoz az financiális lehetőségekhez, amik itt megvannak. Egy klasszikus színházi intézményben egy művészállomány mögött kétszer akkor háttérállomány dolgozik. Mi annak idején ezt úgy találtuk ki, hogy egy az egyhez legyen a művészek és a háttéremberek aránya. Tehát a mostani modell már egy nagyon karcsúsított verzió, amiben a színház rugalmassága is segített. A másik szempont egy demokratikus megközelítése a színházi szolgáltatásnak. Ebben a régióban kisvárosok és nagyközségek vannak. A kisvárosnak a színháza is vagyunk, de a nagyközségek játszási helyein is jelen vagyunk. [...] 19 évad után egy olyan szerkezet és kulturális kínálat tapasztalata áll a hátunk mögött, amely szervesen illeszkedik ahhoz, ami a régióban az elvárás. Én a részemről azt gondolom, hogy ez nem egy megváltozhatatlan képlet, de úgy kell megváltoztatni, hogy már meglévőre építünk, nem azt bontjuk le, ami már megvan, és nem dobjuk ki tapasztalatainkat" - értékelt a színház jövő év elején nyugdíjba vonuló igazgatója. Ezt egyébként a polgármester többször is hangoztatta, hogy talán már nem is Parászka igazgató úrral kellene tárgyaljon a jövőről, hanem az utódjával. De mint a Transindexnek is megjegyezte, ameddig hivatalosan nem üresedik meg a menedzseri állás, addig a törvény szerint lehet kiírni az álláshirdetést a tisztség betöltésére.
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttestől három munkatársat vesz át a polgármesteri hivatal, egy személyzetist, egy irodalmi titkárt és egy művészeti tanácsadót, ezen kívül pedig megszüntetnek egy be nem töltött állást. Emellett három kezdő táncosként alkalmazott személynek pedig más típusú, bedolgozói szerződést kötnek.

Ráduly Róbert kérdésre azt is kijelentette, hogy minden érintett beleegyezett abba, hogy átkerüljön a polgármesteri hivatal kötelékébe. "Elvileg minden olyan embernek az aláírását bírjuk, tehát van egy dokumentum arról, hogy az A intézményből a B intézménybe kerül, akik említett átszervezés során valamely város költségvetéséből fenntartott intézménytől a közvetlenül a városháza munkaközösségébe" - mondta.Mi lesz azokkal, akik a polgármesteri hivatalnál kerülnek alkalmazásra?


A polgármester szerint esete válogatja, hogy ki milyen munkakörben fog dolgozni.

"Hogyha a színháztól átvesszük az egyik közönségszervezőt, akkor az továbbra is közönségszervező lesz, de nem csak a színháznak lesz tételesen a közönségszervezője, hanem többek közt is fogja csinálni, amit eddig, de másokkal együttműködve új feladatai is lesznek. Emellett például a Filmszeredának is szervezője lesz. Tehát azoknak az eseményeknek is, amelyek a Csíki Moziban zajlanak, legyenek azok filmvetítések, szimfonikus- és zongorakoncertek, vagy más típusú rendezvények" - mondta az polgármester.

Ráduly Róbert
azt is megjegyezte, hogy a tartalom és a munkahelyi megnevezés nem mindig esett egybe, sőt "esetenként úgy vannak, mint Makó Jeruzsálemtől". A példának a színháznál díszletesként alkalmazott Majoros Ádámot hozta. "Marketing szakos hallgatóként a Sapientián tanítványom volt, rendkívül kreatív ember, aki ért a világosításhoz és hangosításhoz is, de sajnos valamilyen okból kifolyólag nem ebben a munkakörben futott a színház bérlajstromán. Úgy gondolom ez nincs rendben. Pár hétig foglalkoztunk azzal, hogy ezt a világot a magunk szerény képességeivel próbáljuk megérteni. Az első lépést már megtettük az új kulturális világ intézményi hátterének kialakítása útján" - mondta.Például a múzeumtól átvett. az építész munkakörben dolgozó személy köré teljesen új területet ellátó csapatot szeretnének építeni. A polgármester szerint jelenleg sem a város műemlék épületei, sem az intézményrendszer nincs kellő módon felügyelve javítások, karbantartás és állagmegőrzés szempontjából. Az átszervezés megteremti az alapját annak, hogy a városháza a törvényes kötelezettségeknek is meg tudjon felelni.


Nagyobb változások kilátásban?

A polgármester szerint az a béremelés, amit a kormány a nyakukba hozott, olyan terheket jelent a városnak, amit egyértelmű volt, hogy nem fognak tudni ebben a formában finanszírozni a költségvetésből. Ezért már a tanácsülésen jelentősebb változásokat emlegetett.

"A város korábban is erején felül finanszírozta ezeket az intézményeket, hogy aztán ne is beszéljünk idénről, és a januártól esedékes új emelkedés egy rendkívül nehéz, szinte megoldhatatlan helyzet elé állítja a várost" - mondta a polgármester, hozzátéve, hogy csak akkor lesz Csíkszeredában színház, ha felelős döntéseket hoznak a hatékonnyá tételéhez. Ehhez a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttessel történő összevonását, sőt a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházzal történt egyesítést is kilátásba helyezte.

"Az integráció idejét éljük, a sok atomizált intézmény helyett a minőséget növelni tudó erőforrás-koncentráció idejét éljük. Mint ilyen, egyrészt asztalon van is, hogy a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és a Csíki Játékszín az egy intézmény legyen. Ez az a projekt nem valami hosszútávú elképzelés, hanem január elsejétől értendő. Az utóbbi évben többször is felmerült, és a gyergyószentmiklósi önkormányzatban már a 2017-es költségvetés elfogadásakor is egyfajta vita alakult a Figura finanszírozásáról. Tehát nem egyértelmű a sorsa. Én, aki a kultúráért már középiskolás koromban is elkötelezett voltam, azt szeretném, hogy előre lépjünk ebből a helyzetből. Ezért felvetettem a gyergyószentmiklósi polgármesternek, hogy lehetne az megoldás, hogy a csíkszeredai Csíki Játékszínnek lehet egy Figura nevet viselő színtársulata" - nyilatkozta a Ráduly Róbert.

A polgármester szerint a Csíki Játékszín és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház közösen nagyobb dolgokat hozhatna létre: a nagyobb színészi közösséggel sokkal jobb minőségben dolgozhatnánk, mint amit most tudnak csinálni. A gyergyói közönséget pont úgy kiszolgálnák, mint most, csak a gyergyói önkormányzat sokkal kevesebb finanszírozást kellene biztosítson, mint jelenleg.

"Ez nem az jelenti, hogy kétlaki vagy háromlaki dologról beszélünk, mert ez az intézmény Csíkszeredában lenne. Erre a fejlesztésre várom a Gyergyó önkormányzat reakcióját, mert ott is van egy felelős vita most" - mondta Ráduly. A Transindex megpróbálta megszólaltatni Gyergyószentmiklós polgármesterét is a kérdésben, de az elöljáró későbbre ígért tájékoztatást, Albu István, a Figura Stúdió igazgatója pedig nem kívánta kommentálni Csíkszereda polgármesterének felvetését, lévén nem is felé, hanem a fenntartó önkormányzat felé érkezett az ajánlat.

A jövő év elejétől nyugdíjba vonuló Parászka Miklós csak a korábbi tapasztalatait osztotta meg az összevonás kérdésben. "Lehet, hogy van egy előítéletességem. Én Csíkszeredába egy vegyes intézményből jöttem, és olyan színházakban dolgoztam, mint a nagyváradi vagy a debreceni színház, ahol több tagozat volt egy igazgatóság alá összevonva. Ezek az intézmények kényes területek, nagyon könnyen keletkeznek konfliktusok, és nagyon gyakran nehezen finanszírozhatóak. A szakmai tapasztalatom alapján a jól megkonstruált, autonóm kis intézményeknek a logikája erősebbnek tűnik, mint az összevont intézmények gyakorlata. De lehet, hogy ez nem fedi teljesen a valóságot. Lehet, hogy ki lehet munkálni egy többtársulatos intézményt is úgy, hogy az ne legyen pazarló, kezelhető és funkcionális legyen. Nagyon jól kell dokumentálni, alátámasztani, mellette érvelni. Nagyon koherensen meg kell a struktúra értelmét és lényegét rajzolni, hogy bele lehessen vágni. Ennek a munkának, az együttgondolkodásának nagyon az elején vagyunk" - mondta.


Akár megyei szintű együttműködés is elképzelhető?


UPDATE: Nem sokkal cikkünk megjelenése után Gyergyószentmiklós polgármestere, Nagy Zoltán is reagált a színházak esetleges fúziójáról. Elmondása szerint tudomásul vették Ráduly Róbert megkeresését, de ameddig a képviselő testület nem dönt a kérdésben, csak latolgatni lehet.

"Elég sok projektben egyeztetünk székelyföldi polgármesterekként, és ez is köztük van. Folyamatosan azon vagyunk, hogy a különböző költségmegtakarítások révén fenntarthatóvá tegyük intézményeinket. Egyelőre ezzel kapcsolatban a gyergyószentmiklósi önkormányzat nem hozott döntést. Azt beszéltük Ráduly Róbert Kálmánnal - személyesen és telefonon is - hogy november közepéig igyekszünk megfogalmazni egy olyan választ, ami eldönti, hogy együtt vagy külön gondolkodunk" - mondta Nagy Zoltán.A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kormány költségvetési politikája miatt került ennyire napirendre az alárendelt intézmények fenntartásának a kérdése. Elmondta, hogyha a 2016-os bérköltségeket a 2018-as évre kötelezően előírt bérek költségeihez hasonlítják, akkor mintegy 55 százalékos növekedésről lehet beszélni. Csak a városháza alkalmazottainál 38 százalékos a bérköltség emelkedése, viszont az alárendelt intézmények esetében 70-130 százalékos növekedésről is lehet beszélni a törvény előírásinak a következményeként. Kijelentette, mivel a kormány nem ad a béremelésekhez forrást, minden intézmény fenntartását meg kell vizsgálni. Kisvárosok esetében szerinte a kormány bérpolitikája miatt megkérdőjeleződik bizonyos intézmények fenntartásának a finanszírozhatósága.

"Kénytelen vagyunk valamilyen formában megtalálni a megoldást. A minél körültekintőbb és minél hosszabb távú döntés érdekében most az szükséges, hogy leüljünk, és kielemezzük a helyzetet. Gyergyószentmiklóson most van folyamatban a város jövő évi költségvetési összesítése, ezért is jelöltem meg határidőként a november közepét a beszélgetésünkkor a polgármester úrral. Akkorra látjuk majd, hogy nagyjából milyen komponenseket kell kötelező módon tartalmaznia a gyergyói költségvetésnek, és az intézményekre kivetítve ez milyen következményekkel járhat" - jelentette ki.

Elmondása szerint ha be kell avatkozni, akkor ő mindenképp regionális szintűnek gondolja a megoldást, ami akár Hargita megyei együttműködés is lehet, hiszen három színház működik három kisvárosban. "Elképzelhető, hogy hárman együtt kellene kitaláljuk azt a megoldást, amely hosszútávon a kultúrát tovább menti. Különben a kisvárosok esetében bajba kerülhetünk" - mondta Nagy Zoltán.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

MultikultRSS