• Megosztás:
  •  Multikult RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 16:07 GMT +2, 2008. december 15.

szerk.
ERDÉLYI MAGYAR ADATBANK
Átfogó néprajzi bibliográfiával bővült az Adatbank


A Kriza János Néprajzi Társaság adatbázisa több mint 15 ezer tételt tartalmaz.


HIRDETÉS
Az adatbázis összeállítását végző Jakab Albert Zsoltot, a KJNT munkatársát kérdeztük a bibliográfiáról.

>> Romániai magyar néprajzi bibliográfia >>

– Miért vállalta fel a Kriza János Néprajzi Társaság egy ilyen átfogó bibliográfia elkészítését?

A KJNT korán felismerte a romániai magyar néprajzi és antropológiai kutatásokra vonatkozó szakszerű bibliográfia és tudománytörténeti, kutatástörténeti szintézis szükségességét. Noha az erdélyi néprajzi szakirodalomban történtek kísérletezések egy-egy szűkebb szakmai terület és régió könyvészetének összeállítására, vagy egy-egy jelesebb néprajzi kutató szerzői bibliográfiájának összegyűjtésére és kiadására, az igazán nagy vállalkozás mostanig elmaradt. A dr. Pozsony Ferenc által irányított Előmunkálatok a romániai magyarság néprajzához projekt keretében vállaltam ennek a részfeladatnak az elvégzését.


– Mi a kezdeményezés célja?

Röviden: célunk egy pontos, szakszerű, a tájékozódást nagyban elősegítő néprajzi-antropológiai bibliográfiai adatbázis összeállítása, rendszerezése és internetes megjelenítése.


– Hogyan állt össze az anyag, milyen forrásokat használtál?

A KJNT több hasonló vállalkozást támogatott, elindított. A szakmai bibliográfiák összeállításában már fontos eredményeket ért el. Elkészült több olyan tematikus vagy személyi bibliográfia, amelynek építése, fejlesztése további célunk maradt. A Társaság Értesítőjében rendszeresen közölt személyi bibliográfiák mellett a nagyobb szintéziseket is javítottam és beépítettem (Romániai magyar néprajzi könyvészet 1919–1944, Faragó József bibliográfiája, Kalotaszeg bibliográfiája, Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája 1844–2002). A moldvai csángók bibliográfiája már korábban megjelent kötetként (2006), majd az is felkerült a világhálóra. Annak anyagát nem vettem át, így a csángókat kutatók számára továbbra is az marad a tájékozódást nagyban elősegítő adatbázis.


– Mikor kezdődött, hogyan zajlott a gyűjtőmunka?

2002-től folyt a gyűjtőmunka, most is tart. Ez kezdetben dokumentálódást jelentett az erdélyi és magyarországi néprajzi intézetekben, múzeumokban, könyvtárakban, tanszékeken. A különböző periodikák, évkönyvek, belső kiadványok, konferenciakötetek, gyűjteményes kötetek, néprajzi monográfiák és egyéb hazai és magyarországi szakmai fórumok néprajzi-antropológiai anyagát igyekeztem összesíteni, egységesíteni, majd tudományosan hasznosíthatóvá tenni (értem ez alatt a tematikai, területi csoportosítást, felosztást).

Jakab Albert Zsolt

Ugyanakkor nem ez az egyetlen nagyszabású vállalkozása a Társaságnak. Ugyanígy kiemelt helye van a moldvai csángó-magyar falvakban végzett jelenkutatásnak és nyelvföldrajzi vizsgálatnak, az erdélyi magyar falvak gazdasági modelljeinek és az átalakuló lokalitások szerkezetének a vizsgálatának, az erdélyi néprajzi örökség digitális megjelenítésének, a fotóarchívum bővítésének és digitalizálásának stb. És ezt csak azért mondom, hogy láthatóvá váljék, hogy a befektethető energiának csak egy töredékét kötheti le ez a projekt.


– Mennyire tekinthető átfogónak ez az anyag?

A bibliográfiában jelenleg 15039 tétel szerepel. Ez a szám nagynak tűnik, ha az Erdélyi Adatbank felületén található bibliográfiákhoz viszonyítjuk. De az elvégzendő feladathoz képest nem. Az adatbázis-építő munkát tovább szeretnénk folytatni, továbbra is számítunk a Magyar Tudományos Akadémia és a Szülőföld Alap támogatására. Az adatok bevitele mellett a rendszerezést, magát a koncepciót is szeretnénk tovább finomítani.

Romániai magyar néprajzi bibliográfia címen fut, ez a munkacím, és – ezt félhangon néha el is mondogatom – ez több is, kevesebb is, mint amit valójában takar: romániai, mert tartalmazza az erdélyi anyag mellett a bánsági, bukovinai, moldvai, a román országrészek kutatási eredményeit is, de a szerzők egyrésze külföldi; magyar, mert a magyarság kutatásának adatait öleli fel, de tartalmazza a szász, örmény, zsidó, cigány stb. etnikummal kapcsolatos – magyar, román, német, angol nyelvű – tételeket is; néprajzi, mert főleg ennek a tudományterületnek a szakkiadványaiból építkeztem, de kitekintéssel a társadalomtudományok (szociológia, kulturális antropológia s, a történettudományok és a társadalomföldrajz) eredményeire is – és itt most nem kívánok belebonyolódni a diszciplínák vélt vagy valós különbségeinek vitájába.

Azt hiszem, a bibliográfia építésének ez a koncepciója is jelzi, hogy a rokontudományok kutatói egymás eredményeit is hasznosíthatják, és úgy gondolom, hogy szükség is van olyan ténylegesen társadalomtudományos igénnyel összeállított adatbázisokra, amelyek ezeket a gyümölcsöző megközelítéseket lehetővé is teszik, elősegítik. Szeretném hangsúlyozni, hogy amellett, hogy ez egy folyamatban lévő vállalkozás, egy olyan adatbázis is, amely kötetként még nem jelent meg. Ebből a szempontból is az egyik debüt-bibliográfiának számít.

  • Megosztás:
HIRDETÉS


SZAVAZÓGÉP

Mit tennél, ha titkos ügynök lennél?

Martinit innék. Rázva, nem keverve 85
Tanácsot kérnék Pontától 11
Indulnék az elnökválasztáson 12
Titkolnám 36
Lelepleznék valaki mást 12
Hogy jöttél rá, hogy az vagyok? 31

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS