2019. október 16. szerdaGál
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Borsodi L. László a Székelyföld folyóirat új főszerkesztője

2019. május 20. 18:54, utolsó frissítés: 18:54

Borsodi L. László költő, irodalomtörténész, tanár lett a Székelyföld kulturális folyóirat új főszerkesztője.

Borsodi Lövétei Lázár Lászlót váltja a kulturális folyóirat élén. Az új főszerkesztő elmondta, hogy jól működő struktúrát vesz át, ezért számotevő újítást nem ter­vez. Elképzelései között sze­re­pel újabb fi­a­tal szerzők megszólítása, a ta­nulmány- és kri­ti­ka­ro­va­tok válto­za­to­sabbá tétele.

El­mondta, hogy sze­ret­ne föltámasz­ta­ni egy-két ro­va­tot, például a székelyföldi sportélet le­nyo­ma­taként működő Mens sanát, valamint a híres székelyföldi pedagóguso­kat be­mutató Alma ma­tert.

Középtávú ter­vei között sze­re­pel, hogy a lap na­gyobb média­nyilvánosságot kapjon in­ter­ne­tes közösségi te­rek­ben és megújítaná a folyóirat hon­lapját is. Rend­sze­ressé akarja tenn­i a lap­számbe­mutatókat meghívott szerzők közreműködésével és fon­tos­nak tart­ja a középis­kolákban való je­lenlétet, mert az biz­tosíthat­ja a foly­to­nosságot.

A leköszönő Lövétei Lázár László az­zal ma­gyarázta vissza­vo­nulását, hogy a mintegy ki­lenc év főszerkesztői tevékenység után ismét a versírásra szeretne összpontosítani. Továbbra is tag­ja ma­rad a folyóirat kiadója által gondozott Székely Könyvtár sorozat szer­kesztőbi­zottságának.

Borsodi L. László 1976-ban született Csíkszeredában, ahol a Márton Áron Főgimnáziumba járt, majd elvégezte a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a magyar-angol szakot. Azóta egykori középiskolájában irodalmat tanít, számos erdélyi és magyarországi folyóiratban publikál, mintegy tíz kötete jelent meg.

(mti)


Fotó: eirodalom.ro

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

MultikultRSS